Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Новини

17.12.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне   акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод»

1.2. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  14310394

1.4. Місцезнаходження емітента: 31000, м. Красилів, Хмельницька обл., вул. Центральна, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03855)44097; факс:(03855)44077 

1.6. Електронна поштова адреса: shax@atonmash.com.ua

 

2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Загальними зборами акціонерів ПАТ  «Красилівський  машзавод» 13.12.2018 р.. прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

 

підтверджено повноваження: Бояршина Миколи Івановича, на посаді Голови  Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%),  обраного  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження:  Артазея Андрія Івановича, на посаді  члена  Наглядової ради, представника акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%),  обраного  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,537%.  Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Валієва Сергія Робертовича, на посаді  члена  Наглядової ради, представника  акціонера-юридичної особи ТОВ «АТОН – ГРУП» (код ЄДРПОУ 36146790, частка акцій у статутному капіталі 91,12%), обраного  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  терміном на три роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі належить пакет  акцій у розмірі 0,00002%.  Протягом останніх п’яти років обіймав посади: члена Наглядової ради,  Голови  Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Жарикової Світлани Олександрівни, на посаді  голови  Ревізійної комісії, обраної  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.   строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду директора адмiнiстративного департаменту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

підтверджено повноваження: Поркалової Оксани Миколаївни, на посаді  члена Ревізійної комісії, обраної  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: начальника вiддiлу корпоративного облiку, керiвника управлiння фiнансової звiтностi, економiста з аналiзу господарської дiяльностi та контролю операцiй. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

підтверджено повноваження: Черниш Ірини Станіславівни, на посаді  члена Ревізійної комісії, обраної  рішенням загальних зборів  19.04.2018 р.  строком на  п’ять років. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 


 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
  • Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


  • Добавление комментария
    конец света    Підприємства