25.01.2013

Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів.

Публічне акціонерне товариство «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) повідомляє, що до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 лютого 2013 року о 15-й годині, за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16 (актовий зал), додатково вносяться наступні питання:

 

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

4. Затвердження внутрішніх положень та інших нормативних документів Товариства і його дочірніх підприємств.

5. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

6. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

 

Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79; 4-40-77.

 

25.12.2012

Збори акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16

(надалі Товариство) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

«08» лютого 2013 року о 15-й годині

за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,16 (актовий зал)

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування та регламенту проведення загальних зборів.

2. Прийняття рішень про вчинення Товариством та його дочірніми підприємствами значних правочинів.

 

   Реєстрація учасників зборів 08 лютого 2013 р. з 14-00 до 14- 45 за адресою проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 лютого 2013 р.

   Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

   З документами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства в кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа Пєрєвєдєнцев Е.В. Довідки за телефоном: (03855) 4-40-79; 4-40-77.

 


 

 

28.05.2012

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік.


Підприємства