16.11.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за станом на 15.11.2021 р..

 

Завантажити. 

 
27.09.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за станом на 24.09.2021 р..

 

Завантажити. 

 
23.09.2021 р.

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що скликаються на 24.09.2021 р.

 

Завантажити. 

 
06.09.2021 р.

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

 

Завантажити. 

 
21.04.2021 р.

Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік.

 

Завантажити. 

 
21.04.2021 р.

Річний звіт емітента цінних паперів за 2019 рік.

 

Завантажити. 

 
21.04.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Завантажити. 

 
21.04.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Завантажити. 

 
19.04.2021 р.
Інформація щодо річних загальних зборів акціонерів.

Завантажити файл

 19.03.2021 р.

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.


Аціонерне товариство  «Красилівський машинобудівний завод» (надалі Товариство) місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16,  повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  «20» квітня  2021 року о  10 годині за адресою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна, 16  (зал засідань).

Завантажити. 

 
Підприємства